วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนตำรวจ

กต.ตร.พัทยา ประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมเปิดตัวที่ปรึกษาด้านต่างๆ ร่วมพัฒนาเมืองให้ปลอดภัยน่าอยู่

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (28 มี.ค.2567) นายชัยรัตน์ รักทอง ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.เมืองพัทยา โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ

การประชุมในครั้งนี้เป็นการแนะนำตัวที่ปรึกษาด้านต่างๆ พร้อมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการสานความร่วมมือกับ สภ.เมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ เสนอให้คณะกรรมการ กต.ตร.ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสานสัมพันธ์กับประชาชน การมอบอุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ A4) ให้กับงานสอบสวน (ร้อยเวร) งานธุรการ การร่วมกันเยี่ยมจุดบริการ ป้อมสายตรวจ ป้อมจราจร และมอบสิ่งของต่างๆ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งร่วมแจกหมวกกันน็อคในโครงการรณรงค์ขับขี่เพื่อความปลอดภัย กต.ตร.ใส่ใจประชาชน จำนวน 100 ใบ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการ มีความยินดีที่จะร่วมทำประโยชน์ในการจัดงานต่างๆ ตามรายชื่อคณะที่ปรึกษาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีศักยภาพ คงทำให้การทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งนี้ กต.ตร. ถือเป็นที่พึ่งหนึ่งของประชาชนและข้าราชการตำรวจ เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจ การรับรู้ระหว่างประชาชนและตำรวจ มีความเข้าใจถึงความเป็นมิตรร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ทั้งเมืองพัทยา ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นมิติหนึ่งในการผลักดันนโยบายของเมืองพัทยาด้วย