วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์พัฒนาสังคมภาพข่าว

CNNC จัดกิจกรรม CSR “สานฝัน ปันรักให้น้อง”เลี้ยงอาหารและมอบของใช้@สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

ที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อไม่นานนี้ นายชุย จี้จง ผู้อำนวยการโครงการ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมใจจัดกิจกรรม CSR “สานฝัน ปันรักให้น้อง” ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเติมความรักความอบอุ่นให้กับน้องๆ เยาวชน และร่วมรับฟังความเป็นอยู่ของน้องๆ พร้อมกับมอบของใช้จำเป็นอีกจำนวนหนึ่งด้วย

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์ เด็กชายอายุระหว่าง 6- 18 ปี ที่ประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กจากครอบครัวยากจน ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่กว่า 120 คน

นายชุย จี้จง กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วม “สานฝัน ปันรักให้น้อง” และกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซีจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม CSR อย่างต่อเนื่องต่อไป