-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

มินิมาราธอนบ้านท่อใหญ่ กระตุ้นลดใช้ถุงพลาสติก-โฟมเพื่อสุขภาพที่ดี

ตามที่องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมงานวิ่งชุมชนบ้านท่อใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 งานวิ่งเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เพื่อการกุศล และส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง ด้วยนำเอาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพมาใช้เป็นครั้งแรกในกิจกรรมวิ่งนั้น

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.63 บรรดานักวิ่งผู้รักสุขภาพจำนวนกว่า 500 คน ได้เข้าร่วม ณ จุดสตาร์ท ที่วัดท่อใหญ่ (ใหญ่พรหมประทาน) จ.ชลบุรี ก่อนเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ และปล่อยตัวนักวิ่งในระยะ 10 กม. และ 5 กม. จากนั้นเป็นการปล่อยตัวนักวิ่งในประเภทวีไอพี ตามลำดับ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการออกร้านให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยบรรจุในภาชนะที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ 100% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาให้บริการนักวิ่ง เพื่อกระตุ้นถึงการใส่ใจคุณภาพอย่างแท้จริง และการออกบูธขององค์กรสื่อสารด้านการขยะที่ให้ความรู้ตลอดจนข้อมูลการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะพลาสติกและโฟมที่ภาครัฐกำลังรณรงค์อยู่ในขณะนี้ด้วย

ด้าน น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication กล่าวว่า การสนับสนุนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยการลดใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติทดแทนการใช้พลาสติกและโฟม ยังถือเป็นต้นแบบให้ผู้จัดงานวิ่งอื่นๆ ใส่ใจในเรื่องการใช้พาชนะใส่อาหารให้นักวิ่งต่อๆ ไปด้วย.