+ข่าวแดนใต้

ผบ.นพค.42จัดให้! ติดตั้งถังน้ำ ชาวหินล้านงามมีน้ำใช้ช่วงภัยแล้งนี้

ที่ชุมชนหินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด ม.5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา (21 กุมภาพันธ์ 2563) พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการให้ กำลัง พล นพค.42 ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 เจาะกลางดี กลุ่มรักษ์บ้านเกิดหินล้านงาม ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เร่งดำเนินการ ติดตั้งถังน้ำ เตรียมรองรับน้ำให้เต็มถังเพื่อใช้ อุปโภคบริโภค ในช่วงภัยแล้ง ซึ่ง หินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด เป็นจุดท่องเทียวของคนในพื้นที่

อีกทั้งในช่วง วันที่ 16-18 มีนาคม 2563 นี้ จะมีคณะครูและนักเรียนจาก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นำเด็กนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมอบถังน้ำให้กับชุมชนรองรับน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในพื้นที่ จะเป็นช่วงภัยแล้งไม่มีน้ำอุปโภคและบริโภค ทำให้ ผู้นำและชาวบ้าน ต่างกันดีใจที่จะได้มีน้ำใช้ อีกทั้งเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเทียวที่เข้ามาในพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้งด้วย
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา