-ชุมชนบริหารท้องถิ่น

ภาคตะวันออกเฮ..เปิดการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยคลายแล้ง

ระยอง( 21 ก.พ.63) นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เปิดการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้งจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมี นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกให้การต้อนรับและสรุปรายงานแผนและผลการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ในช่วงวันที่ 9-31 ม.ค.2563 สามารถขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 11 วัน มีฝนตกร้อยละ 81ในพื้นที่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ และตกลงในอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำประแสร์ และ ในช่วงเดือน ก.พ. ต่อมา นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปรับแผนให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ วันที่ 3 ก.พ.2563 สำหรับในส่วนของภาคตะวันออก ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง และเปิดฐานเติมสารฝนหลวง ที่ สนามบินท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อให้สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ครอบคลุม และต่อเนื่อง

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในเดือน ก.พ.63 ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 5 วัน มีฝนตกลงในพื้นที่ จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และตกลงในอ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้ำหนองค้อ จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ชลบุรี อ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง ซึ่ง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงระยอง ยังคงมีการประชุมวางแผนและติดตามสภาพอากาศทุกวัน หากสภาพอากาศเหมาะสม พร้อมขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงทันที
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี