วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ประธานสภาเมืองพัทยา นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ป่วยด้อยโอกาส แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 นายบัญชา กุลละวณิชย์ เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เดินทางมาที่ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง ไข่ไก่ อาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 10 ชุด มอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นการเบื้องต้น

`

นายบรรลือ กล่าวว่า การลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในครั้งนี้ ถือเป็นการลงพื้นที่ช่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่โซนนาเกลือ เป็นครั้งที่ 2 ด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา มีความห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และได้ตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ จึงมอบหมายให้ผู้นำชุมชนสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น และเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมกันนี้ยังได้ควักเงินส่วนตัวมอบเป็นรายเดือนให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน เดือนละ 500 บาท สำหรับการมอบมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ นั้นจะมีการดำเนินไปตามพื้นที่และชุมชนต่างๆในเมืองพัทยา อย่างต่อเนื่องต่อไป