-กีฬา

เมืองพัทยาพร้อมรับผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN ON THE BEACH 2023” หลังได้รับการตอบรับล้นหลาม

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (7 ก.ย.2566) นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN ON THE BEACH 2023” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN ON THE BEACH 2023” เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนงานช่วยเหลือเด็กของ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และจัดสรรส่วนหนึ่งสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบของกีฬาบนชายหาดจอมเทียน ภายหลังการปรับภูมิทัศน์ตามนโยบายของเมืองพัทยา

สำหรับกิจกรรมแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ คือ 21 กิโลเมตร, 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต็มทุกระยะ รวมจำนวน 1,700 คน และยังสามารถเปิดรับสมัครเพิ่มได้อีกประมาณ 300 คน ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รับเสื้อและบรีฟ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช จอมเทียนพัทยา ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. และเริ่มการแข่งขันในเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณดงตาล ชายหาดจอมเทียน

การประชุมในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดฯ ได้ขอความอนุเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน อาทิ สถานที่จัดงาน การรักษาความปลอดภัย/การจราจร การรักษาพยาบาล การรักษาความสะอาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น