วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นอาสาสมัครกู้ภัย

ปภ.ชลบุรี-เมืองพัทยา-อบจ.ชลบุรี ร่วมซ้อมการระงับอัคคีภัยในอาคารสูงและสารเคมีรั่วไหล ประจำปี 2567

ที่ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา และโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา เมื่ิเร็วๆ นี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา อบจ.ชลบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา และโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา ร่วมจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ด้านการระงับอัคคีภัยในอาคารสูง และสารเคมีรั่วไหล เสมือนจริง ประจำปี 2567 โดยมี นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาอบจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายภราดร ชัยภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง นายสกล ผลลูกอินทร์ สมาชิกอบจ.ชลบุรี และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้กว่า 300 คน

สำหรับจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ด้านการระงับอัคคีภัยในอาคารสูง และสารเคมีรั่วไหล เสมือนจริง ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการสั่งการ การประสานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี-เมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารสถานการณ์สาธารณภัย การระดมทรัพยากร ไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อการระงับภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว เพิ่มทักษะ ความชำนาญให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้จำลองเหตุการณ์เหมือนจริงเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณชั้น 11 ของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา ก่อนจะมีการประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ระดมกำลังช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายคนออกจากเหตุการณ์ ทั้งนี้ในกรณีที่เหตุการณ์รุนแรงเกินกว่าจะควบคุม ต้องมีการประสานงานไปยังส่วนงานระดับจังหวัด เพื่อที่จะจัดกำลัง ทั้งหน่วยดับเพลิง หน่วยพยาบาลและหน่วยกู้ชีพ มาช่วยเหลือได้ทันท่วงที อีกทั้งยังได้มีการจำลองเหตุการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสารเคมีรั่วไหล และฟุ้งกระจายจำนวนมาก บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี (ปภ.ชลบุรี) ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล เข้ามาช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างถูกวิธี เป็นต้น