วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

นอภ.บางละมุง มอบนโยบาย เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ย้ำการขาย “น้ำกระท่อม” ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนเจอคุก!

ที่ ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (8 มี.ค.2567) นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางละมุง โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ กลุ่มคนเปราะบาง และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในกลุ่มคนเปราะบาง เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจแจ้งข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง มายังอำเภอบางละมุง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้น

ส่วนในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอภ.บางละมุงได้เน้นย้ำในเรื่องของบุหรี่ผิดกฎหมาย ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลักลอบขายผ่านสื่อออนไลน์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดส่อง ดูแล หากพบผู้ประกอบการหรือร้านค้า มีพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย ให้ประสานมายังอำเภอบางละมุง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังพบว่า น้ำกระท่อมกำลังเป็นที่แพร่ระบาดในหมู่นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นการมอมเมาประชาชน จึงขอเตือนผู้ต้มน้ำกระท่อมขาย มีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 และ 430 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ว่าด้วย เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายที่ระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการ และสารสกัดกระท่อมเป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่ 52 ยังถูกจำกัดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ดังนั้นจึงย้ำเตือน พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายกระท่อมต้องรู้ว่า ใบกระท่อมขายได้เฉพาะใบสดเท่านั้น แต่ถ้าต้มขาย ระวังโดนจับ ซึ่งการขายที่ไม่ผิดกฎหมาย มีดังนี้ ปลูก ซื้อ ขาย ต้นกระท่อม ขายใบสด ลำต้น เมล็ด เป็นต้น ส่วนการต้มน้ำกระท่อมดื่มเองหรือแจกจ่ายกันโดยไม่ได้ขาย ไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จะต้องไม่มีส่วนผสมของยาแก้ไอ ต้มน้ำกระท่อมเพื่อขาย ผิดกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน-2 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท

ทั้งนี้ นายอำเภอบางละมุง ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันป้องกันปราบปราม จับกุมผู้จำหน่ายน้ำกระท่อม ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522