+การเมือง

สายัณห์ จันทร์ทอง ว่าที่ ส.อบจ.เขต 4 ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนได้มอบให้

หลังจากที่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 4 พบว่า นายสายัณห์ จันทร์ทอง ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น 4,900 คะแนน ส่งผลให้ได้รับตำแหน่ง สจ.เขต 4

นายสายัณห์ ได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ ซึ่งสวนใหญ่เชื่อว่ามาจากการทำงานจิตอาสาเพื่อชุมชนมาโดยตลอด ทั้งนี้หลังจากที่หลุดพ้นการเป็น สท.เทศบาลเมืองหนองปรือ เมือ่ปี 2554 ที่ผ่านมา ได้เดินหน้าทำงานเพื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวังผล ซึ่งเป็นเพราะการทำงานเพื่อส่วนร่วมที่ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นหน้าค่าตากันมาโดยตลอด จึงคาดว่าน่าจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจเลือกคนทำงาน เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งคะแนนเสียงที่ได้มานั้นถือว่าเกินคาดที่ได้ตั้งเป้าไว้ สวนตัวแล้วตื้นตันมา เพราะไม่คิดว่าจะได้คะแนนมากมายขนาดนี้ ทั้งนี้หลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งการเข้ามาในฐานะผู้สมัครอิสระหนึ่งเดียวในเขตอำเภอบางละมุงนั้นก็ไม่ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด เนื่องจากก่อนที่จะทราบผลการนับคะแนนก็เปิดใจไปแล้วว่าส่วนตัวสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มใดก็ได้ เนื่องจากการเข้ามาทำงานตำแหน่ง สจ.ก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้ว

นายสายัณห์ กล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แล้ว เรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่หมู่บ้าน นิติบุคคล ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าไปหาเสียงนั้น ส่วนตัวยังสงสัยว่าสามารถทำได้หรือไม่ พร้อมเตรียมประสาน กกต.จังหวัดชลบุรีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากว่าถือเป็นอุปสรรคอย่างมากของผู้สมัคร ซึ่งการที่ผู้สมัครลงพื้นที่ไปหาเสียงนั้นถือว่าเป็นการช่วยกันกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการหาเสียงครั้งนี้อีกด้วย.