-covid-19ชุมชน

เริ่ม 9 พ.ค.!ปิดทุกชายหาดเมืองพัทยา ป้องกันจับกลุ่มมั่วสุม สกัดแพร่ระบาดโควิด-19

หลังจากที่เมืองพัทยา ประชุมร่วมทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) กรณีพื้นที่ชายหาดในเขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยจะทำการผ่อนปรนให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าในการออกกำลังกายแต่ยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชายหาดทุกแห่งในการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมใดๆนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พ.ค. พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจเมืองพัทยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพัทยา เจ้าหน้าที่กองช่าง ส่วนวิศวกรรมจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ลงพื้นที่นำรั้วเหล็กและเทปทำการกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาด ทั้ง 9 จุด ประกอบด้วย หาดพัทยา จอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคซี่ หาดวงศ์อมาตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาลีฮาย ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังประชาชนและนักท่องเที่ยวมานั่งร่วมกุล่มกันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งผ่อนผันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยการผ่อนปรนพื้นที่ดังกล่าวเน้นให้ประชาชนมาออกกำลังกายเฉพาะทางเท้า แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปในหาดทรายชายหาด ทั้งการเล่นกีฬากลางแจ้ง ที่ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะของการมั่วสุม และห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานโดย เฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปทำกิจกรรมใด ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการปิดพื้นที่ชายหาดนั้นจะเริ่มปิดพื้นที่ชายหาดอย่างเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00น.ไปถึงเวลา 21.00น.ของทุกวัน โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 2 ผลัด ในการตรวจตราประชาชนที่ฝ่าฝืนคำสั่ง ซึ่งหากพบในครั้งแรกจะมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อน แต่หากยังพบมีการฝ่าฝืนก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับกำลังเจ้าหน้าที่นั้นเบื้องต้นได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราชายหาดแต่ละหาดอออกเป็น ชายหาดพัทยาแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ดูแล 3 จุด เนื่องจากชายหาดพัทยาเป็นหาดที่มีความยาว 2.7 กิโลเมตร แบ่งอัตรากำลัง ประกอบด้วย จุดที่1 ตั้งแต่โค้งดุสิตพัทยาเหนือไปจนถึงหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค ระยะทาง 1,100 เมตร จุดที่ 2.หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อคไปจนถึง ชายหาดซอย 10 ระยะทาง 750 เมตร และจุดที่ 3 หน้าซอย 10 ไปจนถึงท่าเรือพัทยาใต้ ระยะทาง 850 เมตร และชายหาดจอมเทียน แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ดูแล 3 จุดเช่นเดียวกัน โดยจุดที่ 1 ตั้งแต่พัทยาปาร์ค ถึงซอย 5 จุดที่ 2 ซอย 5 ถึง ซอย 12 และจุดที่ 3 ซอย 12 ถึง ซอย 19 ส่วนชายหาดอื่น ๆมีเจ้าหน้าที่ดูแลชายหาดละ 1 จุด