“สนธยา”ขานรับศบค.เมืองพัทยาเปิดรับนักท่องเที่ยว 2 รูปแบบ Test&Go และ Sand Box ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจากกรณีที่ ศบค.ประกาศให้เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยู่ในพื้นที่ Blue Zone นำร่องการท่องเที่ยว โดยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งระบบ Test&Go และ Sand Box นั้นถือเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ร่วมกับภาคธุรกิจดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าแล้วและก็มีการผลักดันแผนให้เปิดพื้นที่แบบ Sand Box มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดมาตรการหรือข้อบังคับในลักษณะ SOP (Standard Operating Procedure) หรือข้อกำหนดในการประกอบการ และนำเสนอผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด จากนั้นจึงส่งต่อไปยังคณะกรรมการของการท่องเที่ยว และ ศบค.ชุดเล็ก และ ศบค. ชุดใหญ่ตามลำดับกระทั่งมีประกาศใช้ สำหรับในส่วนของเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ Sand Box ของจังหวัดชลบุรีนั้น ได้มีการกำหนดเขตพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน ประกอบไปด้วย อำเภอศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง สัตหีบ ในเฉพาะ ตำบลบางเสร่ และนาจอมเทียน ที่จะเป็นพื้นที่ Sand Box นำร่องด้านการท่องเที่ยว

ขณะที่มาตรการสำคัญในการท่องเที่ยวในพื้นที่ Sand Box นั้น จะมีการควบคุมติดตามนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยนักท่องเที่ยวต้องผ่านการลงทะเบียนใน “แอพพลิเคชั่นหมอชนะ” พร้อมมี SHA+ Managerหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ หรือของภาคโรงแรมซึ่งจะมีมาตราออกมาที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เรื่องนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของทางภาคธุรกิจท่องเที่ยว เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่ Sand Box จะมีเพียงจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และ เกาะสมุย เกาะพงัน ที่จังหวัดสุราษฎ์ธานี เท่านั้น แต่การประกาศใหม่นี้จะรวมเอาพื้นที่ของ เกาะช้าง จังหวัดตราด และ ชลบุรี เมืองพัทยา ด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสกว้างมากขึ้นหลังจากเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ใต้โครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ Sand Box และ Test&Go

นายสนยา กล่าวต่อไปว่าก่อนหน้านี้เมืองพัทยาเคยเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test&Go มาก่อน กระทั่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด สายพันธุ์โอไมครอน จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประสบการณ์มาแล้ว ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสครั้งใหม่ก็จะทำให้เมืองพัทยามีการฟื้นตัวทางภาคเศรษฐกิจกลับมา และจะได้มีการกระจายรายได้ออกไปในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มากขึ้นแน่นอน

ขณะที่ในส่วนของสถานบันเทิงที่ได้มีการประกาศว่าสามารถขออนุญาตได้แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัดนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการใหม่ รวม ทั้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA+ หรือ COVID Free Setting รวมไปถึงมาตรการตามข้อกำหนดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจ ATK พนักงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งแต่เดิมกรณีนี้รัฐได้อนุญาตให้ขอได้ถึงวันที่ 14 มกราคม แต่ปัจจุบันมีการผ่อนคลายให้เลื่อนระยะเวลาการขออนุญาตต่อออกไปอีก เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการแก้ไข ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นรูปแบบของร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อที่จะสามารถให้ประกอบการได้ ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาดีขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมที่เคร่งครัด.