วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

“อนุทิน” รองนายกฯและรมว.มท.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่วิไล หวานระรื่น มารดาพ่อเมืองระนอง

ที่ เมรุ วัดบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี (29 ก.พ.2567) มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่วิไล หวานระรื่น มารดาของนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี อาทิ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นต้น รวมถึง ข้าราชการ นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ฯลฯ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ มีข้าราชการใส่เครื่องแบบชุดปกติขาว จำนวนกว่า 200 คน มาตั้งขบวนรอรับ ไฟพระราชทาน อย่างสมเกียรติ

ประวัติโดยสังเขป คุณแม่วิไล หวานระรื่น เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2491 ที่บ้าน ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เป็นบุตรของนายล้วน นางเสวย มณีศรี มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน คุณแม่วิไล มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่คุณแม่วิไล เป็นที่รักและเคารพของคนในครอบครัว เลี้ยงดูบุตรธิดาจนเติบใหญ่ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และยังดูแลน้องๆ ด้วยความรัก เป็นคนสู้ชีวิต มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม ครั้นอายุมากขึ้น แพทย์ได้ตรวจพบโรคไทรอยด์ และเข้ารับการรักษาตัวเรื่อยมา และในที่สุดก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สิริอายุได้ 76 ปี