วธ.ชวนเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” @ตลาดน้ำห้วยสุครีพ

ที่ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (30 กรกฎาคม 2565) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเพลงเรือในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานจำนวน หลายท่าน อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ, นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต 1 อ.ศรีราชา, พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผกก.สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, แม่ครูรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย-ละคร) พ.ศ. 2554 ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น, สภาวัฒนธรรม, ศิลปินพื้นบ้าน, เครือข่ายวัฒนธรรม, สื่อมวลชน และประชาชนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

นายอิทธิพล เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงวธ. มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกภาค จึงได้จัดงานมหกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค ขึ้น โดยครั้งนี้จัดงานมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้ชื่องานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมศิลปวัฒนธรมท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออกให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ยกระดับมหกรรมวัฒนธรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติสู่สากล ที่รวบรวมกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมและการเล่น “เพลงเรือ” ที่เป็นเพลงพื้นบ้านมานานร่วม 200 ปี ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การจัดพิธิ์ไหว้วัครู/ครอบครู ของศิลปิน เพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูขนบธรรมเนียมการเล่นเพลงเรือกว่า 100 คน นำโดย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงโขนชุดใหญ่ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ลักษมีสีดา ชุด ยกรบ และมหกรรมการแสดงหนังใหญ่หาชมได้ยาก อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี รวมถึงมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปินดารา ลำเพลิน วงศกร และแบม ไพลินการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand (CPOT) ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย Community Cultural Product of Thailand (CCPOT) ของดีภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัดของดีจากทุกอำเภอของชลบุรี และของดีจากชาวตำบลบางพระ

นอกจากนี้ เชิญชม ชิม ช้อป กิจกรรมตลาดน้ำ เที่ยวถนนศิลปีนจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของศิลปินและศิลปีนดีเด่น การเดินแบบการแต่งกาย 10 รัชสมัย แข่งขันยิงหนังสติ๊ก แข่งขันเรือกระด้ง ปริศนาร้อยกรองชนิดต่าง ๆที่สนุกสนาน ซุ้มชุมชนยลวิถีของดีแห่งชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชลบุรี ฯลฯ ในโอกาสนี้ วธ.ได้เชิญวัฒนธรรมจังหวัด 25 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก มาประชุมติดตามงานด้านวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดอีกด้วย

ทั้งนี้ วธ.จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ศิลปิน และศิลปินพื้นบ้าน ยกระดับตลาดน้ำห้วยสุครีพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765