วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

นอภ.บางละมุง เรียกประชุมสถานบันเทิง ย้ำให้ปฏิบัติ 6 มาตรการเข้ม หากฝ่าฝืน ชงเสนอจังหวัดพิจารณาปิดทันที

ที่ อำเภอบางละมุง นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมตัวแทนผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการและสถานประกอบการอื่นที่มีความเสียง เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางในการดำเนินกิจการให้มีความปลอดภัย โดยมี ผู้กำกับการ 4 สถานีในพื้นที่อำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุม

การประชุมกันในครั้งนี้ เป็นการประชุมสร้างความเข้าใจ กับผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยหลังการประชุม ว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อหามาตรการร่วมกันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ 6 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ให้สถานบริการทุกแห่งในพื้นที่อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา ปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.ห้ามเล่นดนตรีหรือเปิดเพลงส่งเสียงดังเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 3.ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยผิดกฎหมายเด็ดขาด และให้จัดทำประวัติพนักงานแต่ละสถานประกอบการและไม่ให้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 4.เข้มงวดเรื่องยาเสพติด อาวุธ การทำร้ายร่างกายและเหตุทะเลาะวิวาทอย่างเข้มงวด 5.ห้ามค้าประเวณี หรือทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ และ6.ห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ 20 ปี เข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาด

หากผู้ประกอบการรายได้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช.ได้กำหนดแนวทางการประกอบกิจการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ หากมีการปล่อยปละละเลยในเรื่องของอาวุธปืน ยาเสพติด รวมถึงปล่อยปละละเลยให้ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองสามารถเสนอคำสั่งให้ทางจังหวัดพิจารณาสั่งให้หยุดประกอบการได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทางอำเภอบางละมุงได้ร่วมกับ 4 สถานตำรวจและเมืองพัทยา ในการหารือกับผู้ประกอบเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการสร้างความั่นใจให้นักท่องเที่ยวว่าสถานประกอบกลางคืนในเมืองพัทยาจะปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาใช้บริการ

”อยากฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกราย ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวหลังไหลมาจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดีๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวได้รับความประทับใจและเชิญชวนคนอื่นๆ เข้ามาท่องเที่ยวอีก ดังนั้นสถานประกอบการทุกแห่งจะต้องช่วยกันเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะร่วมกันสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีความสนุกสนานที่อยูในกรอบของกฎหมาย