วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+กองทัพเรือชุมชน

ทร.สักการะบวงสรวง “เสด็จเตี่ย” ก่อนเริ่มปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย “เรือหลวงสุโขทัย”

ที่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร (19 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 น.พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนเริ่มปฏิบัติการการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการค้นหา และปลดวัตถุอันตราย โดยในการประกอบพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีสักการะบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ในพื้นที่ศาล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงในพระนิพนธ์ถวาย จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงดาบของชาติ เพลงดอกประดู่ และเพลงเดินหน้า

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทกำลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยมีใจความสำคัญ ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

สำหรับปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตราย เรือหลวงสุโขทัย มีการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 การเตรียมการและเคลื่อนกำลัง เป็นการเตรียมและทดสอบอุปกรณ์ การประชุมวางแผน การฝึกดำน้ำร่วมกับ กองทัพเรือสหรัฐฯ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนปฏิบัติงานร่วมกัน

ขั้นที่ 2 การสำรวจและค้นหาผู้สูญหาย จะสำรวจภายนอกตัวเรือและค้นหาผู้สูญหาย

ขั้นที่ 3 การเก็บกู้ยุทโธปกรณ์ และปลดวัตถุอันตราย จะเก็บกู้สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ และการจัดการกับวัตถุที่เป็นอันตราย รวมถึงการเก็บกู้สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของกำลังพลกองทัพเรือ

ขั้นที่ 4 การเดินทางกลับและการสรุปผล จะลำเลียง/ขนย้ายอุปกรณ์ที่เก็บกู้ได้ขึ้นสู่ท่าเรือและสรุปผลการปฏิบัติ

สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ กองทัพเรือ และกองทัพเรือสหรัฐ จะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ กองทัพเรือจะแจังความคืบหน้าในการปฏิบัติให้ทราบอย่างต่อเนื่อง