วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

พ่อเมืองชลฯ นำเหล่าขรก.ทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ ปีที่ 2 สร้างความปรองดองด้วยหลักธรรม

ที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (25 ม.ค.2567) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญตักบาตร “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ครั้งที่ 1โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี, นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง เป็นต้น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการตำรวจ และพุทธศาสนิกชน สวมใส่ผ้าไทยมาร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และพุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหาร คาว หวานตามกำลังศรัทธา และได้รับฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ผู้ที่ได้รับฟัง เกิดสมาธิ สติ และปัญญา ในการปฏิบัติงาน และทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ

หลังจากเสร็จพิธีทำบุญฯ มีกิจกรรมแจกพันธุ์กล้าไม้ ต้นคูน ต้นประดู่ จำนวน 5 ชุดๆ ละ 4 ต้น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ให้กับหน่วยราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม