วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

“รองมาโนช” นำจนท.สิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจัดระเบียบท้ายหาดพัทยาใต้ ห้ามเรือประมงเข้ามาจอด

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมือง พร้อมด้วย นายปรีชา ค้าขาย ปรึกษานายกเมืองพัทยา และนายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ทำความสะอาดเก็บเศษขยะบริเวณพื้นที่สุดหาดพัทยาใต้ พร้อมจัดระเบียบการทำประมงพื้นบ้าน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณสุดหาดพัทยาใต้ ทางขึ้นประภาคารเมืองพัทยาว่า มีเรืออวนเข้ามาใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว แล้วทิ้งเศษขยะต่างๆ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสิ่งสกปกรกรุงรังกองเป็นจำนวนมาก เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม วันนี้จึงนำเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำความสะอาด เก็บเศษขยะทั้งเศษไม้เก่า พลาสติก เศษอวน และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งการที่กลุ่มเรืออวนดังกล่าวมาเทียบท่าบริเวณนี้ ทำให้เกิดผลกระทบกับการเดินเรือของประชาชนที่เดินทางไปเกาะล้าน

นายมาโนช กล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะให้กลุ่มเรืออวนดังกล่าวไปจอดในพื้นที่การทำประมงพื้นบ้าน ที่เมืองพัทยาจัดไว้ 2 จุด คือ ชายหาดวงศ์อมาตย์ และชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มประมงพื้นที่บ้านจอดอยู่เป็นประจำ เมืองพัทยาให้การดูแลพื้นที่จอดเรือประมงทั้ง 2 จุดเป็นอย่างดี ส่วนบริเวณท่าเรือขนถ่ายสินค้า เมืองพัทยาไม่อนุญาตให้กลุ่มเรืออวน กลุ่มประมงพื้นบ้านและเรือประมงต่างๆ เข้ามาใช้พื้นที่ได้ต่อไป ด้วยพื้นที่นี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวและชาวเกาะล้านใช้สัญจรไปมา รวมทั้งยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ต่างๆ ของท่าเทียบเรือพัทยาใต้และเมืองพัทยาอีกด้วย