-ข่าวแดนใต้

เยาวชน จ.ยะลา ร่วมมหกรรมเยาวชนรักบ้านเกิด

                ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา(19 ก.พ.2563) สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ได้จัด มหกรรมเยาวชนรักบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางเยาวชนจากจังหวัดยะลา เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

            นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และศาสนกิจที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เสริมสร้างความรักความสามัคคีท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดยะลามีความคิดกว้างไกล มีจิตใจรับใช้ชุมชนเป็นฐานบ้านเกิด ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและเต็มใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างจิตอาสาในการทำงานสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

                ทั้งนี้ภายในงาน มีกิจกรรมอัญเชิญพระมหากษัตริย์อัลกุรอานจากตัวแทนนักใน ซึ่งเป็นนักกอรีรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเวทีระดับโลก อัญเชิญพระมหาคัมภีร์ไบเบิล และการสาธยายธรรม มีเวทีสานเสวนา “ก้าวย่างที่สำเร็จเพื่อฝัน เพื่อวันของเรา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินดาราชื่อดัง วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล(แม็ค AF 9) หรือ หมอเทพ จากละคร ฟ้าฝากรัก ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 อยู่ในขณะนี้ นายสมชาย นิลศรี ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของธุรกิจเครื่องสําอาง Shiny bland นายนิกอไซ เจะดือราแม ร่วมพูดคุย เติมเต็มพลังด้านบวกให้กับเด็กเยาวชน ลูกหลานชาวยะลา

                นอกจากนี้ มีการแข่งขันอนาชีด การแข่งขันดีเกฮูลู การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ  เทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา