ทหารจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดเขาน้อยสีชมพู-เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่19ก.พ.2563 ณ วัดเขาน้อยสีชุมพู ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ / ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาวัดขาน้อยสีชมพู ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ,พันเอก เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 12 ,นายปัญญา บัวคำ นายก อบต.คลองน้ำใส ,หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

ทั้งนี้ พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ / ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดเขาน้อยสีชมพู ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา และเป็นวัดที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนากัน ที่สำคัญยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขาน้อยสีชมพูประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกที่มีใจเสียสละ และเพื่อพสกนิกรในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีที่ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยประชาชน จากนั้นคณะได้ถวายจตุปัจจัยไชยธรรมและเครื่องถวายเครื่องอัฐบริขารแก่พระคุณเจ้าในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีการจัดอาหารกลางวันให้กับประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมได้รับประทาน

จากนั้นได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค- บริโภคให้กับนางน้อย หุ่นประการ ผู้สูงอายุ 109 ปี ซึ่งเป็นคน 5 แผ่นดิน บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และมอบเครื่องอุบโภค บริโภคให้กับ นายภา เกตุการ อายุ 82ปี ผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 บ้านกุดหิน ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.
สมศักดิ์ สารการ / วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว-รายงาน