วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+คุ้มครองผู้บริโภคชุมชนอาสาสมัครกู้ภัยเทศกาลปีใหม่

พ่อเมืองชลฯ ขอสถานบันเทิงทำตามกม.หลังเปิดถึงตี4-ยันสว่างคืนส่งท้ายปี หวังช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนจาก “เมาแล้วขับ”

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกการตรวจตราและกวดขันสถานบันเทิงในพื้นที่ชลบุรี ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 04.00 น. รวมถึงกรณีการขยายเวลาสถานบันเทิงเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่าจนถึงเวลา 06.00 น.ของวันปีใหม่ว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสถานบริการในการขยายเวลาเปิดให้บริการได้ตามกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เข้าไปใช้บริการ ห้ามค้ามนุษย์ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามเปิดเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน เป็นต้น

นายธวัชชัย เปิดเผยอีกว่า ตั้งแต่สถานบริการได้รับอนุญาตให้เปิดถึงตี 4 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม เป็นต้นมา ยังไม่พบรายงานเรื่องของการทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานบันเทิงในเขตโซนนิ่งต่างๆ ให้ทำจุดพักคอยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เมา หรือให้เรียกรถโดยสารหรือรถขนส่งสาธารณะมารับกลับ ถือเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง

ผวจ.ชลบุรี กล่าวอีกว่า ต้องขอบคุณสถานบริการและผู้ประกอบการทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอให้ประชาชนเฉลิมฉลองอย่างปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น