-ศาสนา/วัฒนธรรม

เปิดสนามสอบบาลีสนามหลวงวันแรกคึกคัก พระภิกษุสงฆ์ทั่วชลบุรีร่วมสอบกว่า 300 รูป

ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง (18 กุมภาพันธ์ 2563) ตามที่สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี สนามหลวงแผนกบาลี ได้กำหนดให้ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 ชั้นประโยค 1-2 -ป.ธ.3 (เปรียญธรรม3) +ป.ธ.4(เปรียญธรรม4) และ ป.ธ.5 (เปรียญธรรม 5)ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะสอบพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 12.30 นของทุกวัน โดยในการสอบวันแรกนี้ มีพระสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี กว่า 300 รูป เดินทางเข้าร่วมสอบบาลีสนามหลวง โดยมี พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานที่ปรึกษา ,พระเทพวิสุทธิดิลก รองเจ้าคณะภาค 13 เป็นที่ปรึกษา ,พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นที่ปรึกษา ,พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการ

สำหรับจำนวนพระที่ขอเข้าสอบปีการศึกษา 2563 สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย ประโยค 1-2 จำวน 187 รูป , ประโยค ป.ธ.3 จำนวน 87รูป , ประโยคธรรม ป.ธ.4 จำนวน 56 รูป (บาลีศึกษา) บ.ศ.1-2 จำนวน14 คน และ (บาลีศึกษา ) บ.ศ.3 จำนวน 6 คน รวมทุกประโยค 350 รูป/คน

นอกจากนี้ ในแต่ละวันจะมีญาติโยม ศิษยานุศิษย์ จากพื้นที่ต่างๆ ร่วมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพใน การถวายภัตตาหารเช้า และเพลแด่พระพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 300 รูป ที่เข้าสอบ สำหรับช่วงเช้าของการสอบวันแรกนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา,คุณแม่สำราญ แสงจันทร์ และครอบครัว ไพรินทร์ แสงจันทร์ และครอบครัว , ภัทรา แสงจันทร์ , คุณพ่อเบิ้ม แม่เสริมศรี แสงดุไร ,รุ่งเรือง ศิริปรีชาพงษ์ และมะลิ รีบุญลาภ และ ครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงภัตตาหารเช้า และเพล