-รอบทิศบูรพา

ชาวตาพระยาใจดีจัดอาหารเลี้ยงเด็กเขมรตามแนวชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่2563

เมื่อเวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนบันเตียเมียนรัฐ ต.โกระเบียน อ.สมอพวก จ.บันเตียเมียนเจย พ.ท.เพียว เต็ม อดีตนายทหารนอกประจำการ พันตรี รณ โช๊ะกุล หัวหน้าประงานกัมพูชา-ไทย บึงตากวน นางกิม เจือน คณะกรรมการศึกษา และคณะครู และเรียน ให้ต้อนรับคณะของ นายเมี๊ยะ ดีวงศ์ ชาวอำเภอตาพระยา น.ส.ผกาศรี ดีวงศ์ ลูกสาว และคณะเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา นำอาหารขนมจีนน้ำยา ไอศกรีม พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนน้ำดื่ม ข้าวสาร มอบให้โรงเรียนและตามแนวชายแดนของประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา

น.ส.ผกาศรี ดีวงศ์ อายุ 24 ปี กล่าวว่า สำหรับวันนี้ที่คณะนำอาหารและสิ่งของมามอบให้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กเรียนโรงเรียนตามแนวชายแดนที่กำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้อยู่ดีกินดีเหมือนกับไทยตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันตามวิธีชีวิตของคนชายแดนและก็จะทำอย่างต่อเนื่อง

พ.ท.เพียว เต็ม อดีตนายทหารนอกประจำการของกองทัพกัมพูชา กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ความศรัทธาช่วยเหลือเด็กเรียนตามแนวชายแดนกัมพูชาที่กำลังพัฒนาสร้างความเจริญตามนโยบายของรัฐบาลกัมพูชา สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่เด็กเล็กถึง ป.6 จำนวนเกือบ 1,000 คน ส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้ต่ำมีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป