-รอบทิศบูรพา

เริ่มแล้ว!งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้ว ปี2563

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 จังหวัดสระแก้วจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี2563 โดยมีการจัดขบวนแห่และการแสดงศิลปวัฒนธรรมสวย ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว ตลอดถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมชมขบวนแห่พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดสระแก้วในแต่ละขบวนได้มีการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอผ่านการตกแต่งขบวน รถขบวนแห่และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมากซึ่งงาน “สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 นั้น จัดขึ้นในวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2563รวม 10วัน

จากนั้นที่บริเวณพุทธอุทยานสระแก้ว นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจูงมือนางอุไรวรรณ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา อป.พร.หน่วยกู้สว่างสระแก้ว เข้าร่วนงานในครั้งนี้

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน และหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ และให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจน ของกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การออกร้านมัจฉากาชาด สักการะบูชาหลวงพ่อทอง การแสดงนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิทรรศการเสมือนจริง ศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน อื่นๆอีกมากมาย

นางอุไรวรรณ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวรายงานว่า สำหรับงานนี้มีขบวนการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอผ่านการตกแต่งขบวน รถขบวนแห่และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมาก ไปยังพื้นที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 ณ บริเวณพุทธอุทยานพุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน อื่นๆอีกมากมายอย่างสนุกสนานในครั้งนี้.