-การศึกษาชุมชน

บ้านรักภาษาจีน จับมือ 4 องค์กรพันธมิตร ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาและอาชีพ เขตพื้นที่ EEC

ที่บ้านรักภาษาจีน บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์มอลล์ พัทยา เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2566 บ้านรักภาษาจีน นำโดย นางสาวนงนุช ปานทุบวร กรรมการผู้จัดการ บ้านรักภาษาจีน จัดพิธีลงนามความร่วมทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาและอาชีพ เขตพื้นที่ EEC กับ 4 องค์กรพันธมิตร ประกอบไปด้วย นายอำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก นายเจษฎาภรณ์ บุนนาค กรรมการบริหารสำนักงานกฎหมาย วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ ออฟฟิศ ดร.สุภาวดี ดวงสิริ ผู้บริหารโรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และนางสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอดีไดรฟ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี อาทิ นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสุรินทร์ ยิ้มใย สมาชิกสภาเมืองพัทยา และว่าที่ร้อยตรี ชาญยุทธ ยังปรีดา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บ้านรักภาษาจีน และ 4 สถาบัน ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาภาษาและอาชีพ เขตพื้นที่ EEC ในครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางภาษาและอาชีพระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตพัฒนาศักยภาพการศึกษาภาษา และอาชีพ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดระดับประเทศ ต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน รองรับการเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งความร่วมมือระหว่างบ้านรักภาษาจีนกับ 4 องค์กร ได้ตกลงในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา และโครงการส่งนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงโครงการฝึกอบรมด้านภาษาอาหรับ

ทั้งนี้บ้านรักภาษจีน LCS Loving Chinese School ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์มอลล์ พัทยา เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.ทุกวัน ผู้ปกครองสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 061-531-1101 โดยทางสถาบันมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาอื่น ๆ การันตีความชำนาญด้านการสอนภาษามานานกว่า 10 ปี