วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

กมธ.ท่องเที่ยวรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการเมืองพัทยา เพื่อผลักดันสู่สภาฯ พิจารณาแก้ไข

ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน (24 พ.ย.2566) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สอง พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายยอดชาย พึ่งพร กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ และนายโอภาส อาลมิสรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายมาโนช หนองใหญ่ และนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ที่จะนำพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาคลิกสตาร์ทได้

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยา ระบบขนส่ง โรงแรมหรือที่พักที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ปัญหาระหว่างรถสาธารณะรับจ้าง เป็นต้น ภายหลังรับฟังความคิดเห็นฯ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว จะนำเรื่องเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป