วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
คุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

กลุ่มไทยออยล์ มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงหอย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันดิบรั่วลงทะเล

ที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา (หลังเล็ก) จังหวัดชลบุรี ( 23 พฤศจิกายน 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วไหลบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ตัวแทนจากท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล ในกลุ่มผู้เลี้ยงหอย จำนวน 62 ราย ร่วมพิธี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากเหตุการณ์ ดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตนเองเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุแต่ตั้งวัน จนเหตุการณ์สงบเรียบร้อย และแต่งตั้งให้นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วไหลบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

นายธวัชชัย กล่าวอีกสำหรับวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ครั้งที่ 3 เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงหอยที่เอกสารหลักฐานครบถ้วน ในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา เป็นเงิน 10,311,300 บาท หลังจากที่ได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 20 ต.ค. เป็นจำนวน 1,358,000 บาท และวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 5,831,000 บาท

ด้าน นายถิรยุทธ ลิมานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันรั่วไหล โดยจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ประกอบไปด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทไทยออยล์ เพื่อติดตาม ขับเคลื่อน ประสาน และประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน

ที่ผ่านมาคณะทำงานฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยบริษัทไทยออยล์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งหมด และในส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ยังอยู่ระหว่างติดตามเอกสาร ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทยอยให้ความช่วยเหลือตามลำดับจนครบถ้วนต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือที่ผ่านมาทั้ง 3 กลุ่ม คือ1.กลุ่มเกาะสีชัง 2.กลุ่มในพื้นที่บ้านอ่าวอุดม บ้านแหลมฉบัง บางพระ-ศรีราชา และล่าสุด คือกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอย โดยรวมทั้งสิ้น 477 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 17,500,300 บาท