-รอบทิศบูรพา

นักวิ่งกว่าสองพันคน ร่วมแสดงพลังรักษ์ผืนป่าหาทุนขับเคลื่อนมรดกโลก “ดงพญาเย็น–เขาใหญ่”

สระแก้ว (12ม.ค.2563) ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา นายพงศ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าเพื่อหาทุนขับเคลื่อนมรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่ โดยมี นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองเข้าเจ้าหน้าที่อุทยานปางสีดา นักวิ่งทั่วไป ประมาณ 2,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กล่าวว่าขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมก่อให้เกิดงานวิ่งในครั้งนี้ โดยงานวิ่งแสดงพลังรักษ์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นกิจกรรมในโครงการจัดหาทุน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้ประชาชนและน้องๆเยาวชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผืนป่า ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่สมาคมฯ จัดงานวิ่งเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมานับว่าเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้จักตระหนักถึงการหวงแหนผืนป่ามรดกโลกในวงกว้างได้อย่างมากขึ้น

ด้าน นายพงศ์พิเชษฐ์ พงษ์นาค ปลัดอาวุโสเมืองสระแก้ว กล่าวว่าในนามตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักวิ่งกว่า 2,5000 ชีวิต ที่มาร่วมวิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่  โดยงานนี้นอกจากเป็นการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และการอนุรักษ์ป่าแล้ว ยังเป็นสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนและเหล่าเยาวชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ชุมชน ท้องที่ และยังเกิดการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในจังหวัดสระแก้วด้วย