-ชุมชนพัฒนาชุมชน

เมืองพัทยาเตรียมจัดระเบียบชายหาดวงศ์อมาตย์ หลังมีผู้บุกรุกที่สาธารณะตั้งร้านค้า-ทำเพิงพัก-จอดรถขวางทางสัญจร

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (10 ก.พ.65) รองนายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ และนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ ร่วมเป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดระเบียบชายหาดวงศ์อมาตย์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้รับเรื่องร้องเรียนการประกอบการร่มเตียงบริเวณชายหาดวงศ์อมาตย์ ภายใน ซ.นาเกลือ 18 ช่วงหน้าโรงแรมเดอะ โคฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องสมควรนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ตัวแทนจากสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ชี้แจงว่า พื้นที่บริเวณนี้เดิมมีผู้ประกอบการร่มเตียงจำนวน 17 ราย แต่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2558 มีการจัดระเบียบของ คสช.ไม่ให้มีการประกอบการร่มเตียงบริเวณชายหาดแห่งนี้ แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนาน กลับมีผู้ประกอบการ 2 ราย เข้ามาเปิดร้านอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง 1 รายเมื่อมีการพูดคุยทำความเข้าใจและได้รื้อถอนออกไป เหลือเพียง 1 ราย อ้างสิทธิทำกินและเป็นคดีฟ้องร้องกับเมืองพัทยาอยู่ในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่สาธารณะ เมืองพัทยา จะได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ออกนอกพื้นที่ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป

นอกจากนั้นในที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการจัดระเบียบในเรื่องอื่นๆ อาทิ มีกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านนำเรือมาจอดบริเวณชายหาดอย่างไม่เป็นระเบียบ มีการตั้งร้านขายอาหารบริเวณทางเท้า, มีคนเร่ร่อนมาปลูกเพิงพักอาศัย, ซอยทางเข้า-ออกชายหาด เป็นซอยแยกจากซอยนาเกลือ 18 เป็นซอยตัน ไม่มีที่กลับรถ ภายในซอยมีการจอดรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนตลอดแนว ทำให้เกิดปัญหาการจราจร ไม่สามารถหลบเลี่ยงทาง ต้องใช้การถอยหลังออกจากซอยหลบทางกัน เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน อีกทั้งชายหาดดังกล่าวมีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมานั่งพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

เรื่องดังกล่าวเมืองพัทยาจะจัดระเบียบเพื่อให้ชายหาดวงศ์อมาตย์ เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาต่อไป