วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+กาชาดชุมชน

กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วย-ผู้ยากไร้ ในต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง

ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (31ต.ค.2566) กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำโดยนางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยสมาชิก เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวก

กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชน ในพื้นที่ห้วยใหญ่ ตามโครงการกาชาดร่วมใจช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็กและเยาวชนที่ยากไร้ในพื้นที่ต.ห้วยใหญ่ ประจำปี 2566 จำนวน 7 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับโครงการกาชาดร่วมใจช่วยเหลือสงเคราะห์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นและรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามแนวปฏิบัติของกิ่งกาชาด ที่ได้ทำมาโดยตลอดต่อไป.