วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ชุมชนท่องเที่ยว

เกาะล้านพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังมีการผ่อนคลาย มั่นใจความพร้อม กำชับผปก.ปฏิบัติตามมาตรการสธ.เคร่งครัด

นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่อง เที่ยวบนเกาะล้านว่าหลังจากที่มีประกาศผ่อนคลายล็อคดาวน์จากประกาศของ ศบค.ในวันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไปว่า เกาะล้านขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้วยชาวบ้านมีการฉีดวัคซีนเกินไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ขณะที่ที่พัก รีสอร์ท และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้เตรียมความพร้อมในการเปิดบริการ โดยมีการกำหนดมาตรการคุมเข้มตามนโยบายของรัฐทั้ง การใช้เจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัย ทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดท่าเรือท่องเที่ยวเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดรอบใหม่

สำหรับการรับนักท่องเที่ยวนั้น นายบุญเชิด กล่าวว่าสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่ยังงดให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าพื้นที่ โดยมีการจัดเรือท่องเที่ยวโดยสารรองรับไว้วันละ 3 เที่ยว คือ เช้า กลางวัน และเย็น

หากสถานการณ์ดีขึ้น หรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มเที่ยวเรือโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป.