-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา จัดพิธีแจกทานข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ

ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ธรรมสถานเมืองพัทยา (23 ต.ค.2566) นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยฯ นายสินธุ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ ในพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยการจัดเตรียมข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 909 ถุง มาแจกจ่าย โดยมีประชาชนในพื้นที่มืองพัทยา มายืนรอคิว รับบริจาคกันตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น.

สำหรับข้าวสารที่นำมาบริจาคทานในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคมาจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้จัดหามาร่วมบริจาค สำหรับสิ่งของที่จะนำมาแจกจ่ายทาน ทั้งหมดจะต้องผ่านพิธีกรรม ก่อนที่จะมีการแจกจ่าย ให้ประชาชน นอกจากนั้นในวันนี้ นางมุ่ยฮั้ว แซ่ตั๊น อายุ 72 ปี เจ้าของธุรกิจรับจัดตกแต่งสวน ยังมอบเงินเป็นทานให้อีกจำนวน 20,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ โดยในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้นำข้าวสารที่ได้รับบริจาคมาไปแจกยังสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ พื้นที่โรงโป๊ะ จำนวน 300 ถุง, ชากแง้ว 300 ถุง, เกาะล้าน 100 ถุง เมืองพัทยา 100 ถุง, ลานโพธิ์ 20 ถุง และโรงครัว 40 ถุง

จากนั้นนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เป็นประธานในพิธีเกาเพ้า เผาเครื่องทรงถาย “กิ้วอ้วงฮุกโจ้วฯ “พระโพธืสัตว์” และ “เทพเจ้า” ทุกองค์