-กีฬา

6 ประเทศพาเหรดร่วมแข่งซอฟท์บอลนานาชาติ Master’s Fastpitch Softball Tournament 2023 Pattaya,Thailand

ที่สนามกีฬาฮอร์สชูพ้อยท์ พัทยา (19 ต.ค.2566) ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลนานาชาติ รายการ Master’s Fastpitch Tournament 2023 (Pattaya) Thailand

นายปิยะ ทองดารา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน Master’s Fastpitch Softball Tournament 2023 Pattaya, Thailand เป็นการใช้ศักยภาพของอดีตนักกีฬาที่มีความสามารถให้มีโอกาสได้แสดงออกถึงทักษะกีฬาซอฟท์บอล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการถ่ายทอดให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักกีฬาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กีฬาซอฟท์บอลเป็นสื่อกลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

การแข่งขัน Master’s Fastpitch Softball Tournament 2023 Pattaya, Thailand เป็นการแข่งขันในระดับสโมสรนานาชาติ สำหรับรุ่นอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปสำหรับทีมชาย และอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปสำหรับทีมหญิง มี 6 ประเทศ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประเทศละ 2 คน เป็นทีมชายและทีมหญิง รวมจำนวน 12 ทีม ประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น บรูไน และไทย

ในปีนี้ไทยได้รับเกียรติจากสมาชิกในการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติอีกครั้ง เนื่องจากมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งเป็นความร่วมมือของเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย สโมสรห้างกีฬาเหรียญทอง (NICE) และทีมกีฬาซอฟท์บอล Angels Thailand ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้.