-ข่าวแดนใต้

ฉก.ยล.มอบวิทยุสื่อสารจิตอาสามูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา

ที่ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา ถ.พุทธภูมิวิถี เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 เวลา 11.00 น.พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ รอง ผบ.ฉก.ยะลา(3) และคณะฝ่ายอำนวยการหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบวิทยุเครื่องดำในการติดต่อสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง และมอบเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกจำนวนหนึ่ง ให้กับ นายปริญญา นกวิเชียร หัวหน้าชุด กู้ภัยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานเมื่อเกิดเหตุต่างๆ จะได้เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เปิดเผยว่า ทางหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทันเวลา และรวดเร็ว ในมิติหนึ่งของงานความมั่นคง ในพื้นที่ จ.ยะลา ที่ผ่านมาทางมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว(ฉื่อเซี่ยงตึ้ง)ยะลา ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกศาสนาไม่แบ่งแยก และเข้าความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เจ็บไข้ได้ป่วย และจากภัยเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับประวัติการก่อตั้งมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว(ฉื่อเซี่ยงตึ้ง)ยะลา ตั้งขึ้นในปี 2487 เกิดจากการรวมตัวของผู้มีจิตอาสา ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เป็นศูนย์รวมน้ำใจ ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดยมีอาสาสมัครจากทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพที่มีจิตอาสาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งการกู้ชีพและกู้ภัย โดยมิได้แบ่งชนชั้นและแบ่งศาสนา ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งอุบัติภัย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เกิดจากผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับงานจิตอาสาก็เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระ ไม่มีค่าตอบแทน ทำงานด้วยใจรัก มีน้ำใจ เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูล และไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก ซึ่งมิอาจวัดค่าเป็นเงินได้ แต่วันนี้การปิดทองหลังพระที่มีทั้งผู้มีจิตอาสาและอาสาสมัครประจำมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว ก็ได้ปรากฎสู่สายตาชาวยะลา ได้รับการยอมรับจากทางราชการและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา