นายกเมืองพัทยา รับมอบถุงใส่ขยะกว่าแสนใบ ส่งต่อโรงพยาบาลในพื้นที่รับมือขยะติดเชื้อโรคโควิด-19

ที่ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบถุงใส่ขยะ จำนวน 102,000 ใบ รวมมูลค่า 336,000 บาท จาก นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพค จำกัด แบรนด์ฮีโร่ โดยเป็นถุงขยะสีดำ และถุงขยะสีแดงที่ใช้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใช้ในการแยกขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไป ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ทำหน้าที่เก็บขยะ ก่อนที่จะนำไปทำลายตามมาตรฐานการกำจัดขยะติดเชื้อ ไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่สิ่งแวดล้อม

นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพค จำกัด แบรนด์ฮีโร่ กล่าวว่า สำหรับการมอบถุงขยะในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือดูแลสังคมที่ฮีโร่ทำมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศตั้งแต่ปี2563 และยังคงเดินหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในทุกภาคส่วน จึงได้นำถุงขยะและถุงซิปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้แยกขยะติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับขยะทั่วไป ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ทำหน้าที่เก็บขยะ ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในนามตัวแทนเมืองพัทยาต้องขอขอบคุณบริษัท คิงส์แพค จำกัด แบรนด์ฮีโร่ ที่นำถุงขยะสีดำและถุงขยะสีแดงที่ใช้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ จำนวน 102,000 ใบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เมืองพัทยารวมถึงโรงพยาบาลเมืองพัทยาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ พร้อมทั้งจะมีการส่งมอบถุงขยะจำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา โรงพยาบาลสนาม และสเตสควอรันทีนต่าง ๆ ในเมืองพัทยาได้มีถุงคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป.