วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+กรมเจ้าท่าชุมชน

กรมเจ้าท่าปลื้มโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์ เตรียมต่อยอดเสริมทรายระยะที่ 2 ปี 2567 ด้วยงบ 400 ล้านบาท

ที่ห้องสรัสสนันท์ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยนายยอดยิ่ง แสนยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวส์เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ทดแทนชายหาดเดิมที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะไป จนแทบไม่เหลือพื้นที่หน้าชายหาดเลย ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมสันทนาการหน้าชายหาดแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ปัจจุบันโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระยะที่ 1 ได้ดำเนินการเสริมทรายทั้งในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเขตเมืองพัทยา รวมระยะทาง 3,575 เมตร แบ่งเป็นเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 800 เมตร และเขตเมืองพัทยาอีก 2,775 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากประชาชน พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายเอกราช กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะเจ้าของโครงการผู้รับผิดชอบการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ขอรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดจอมเทียน โดยไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่ ประกอบกิจการส่วนตัว และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายหาด ด้วยการไม่ทิ้งขยะ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงบนชายหาด เพื่อให้ชายหาดคงความสวยงาม และเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เหมาะแก่การทำกิจกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายเอกราช กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมการที่จะเสริมทรายชายหาดจอมเทียนต่อไปในระยะที่ 2 ในปี 2567 ด้วยงบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อเสริมทรายชายหาดเพิ่มเติม ความยาวประมาณ 2,650 เมตร เสริมทรายหน้าชายหาดให้มีความกว้างประมาณ 30-50 เมตร โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 900 วัน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 2 ระยะ จะได้ชายหาดที่มีความยาวรวม 6,200 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ที่มีความสวยงาม เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ทั้ง 2 ระยะ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ทดแทนชายหาดเดิมที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะไป จนแทบไม่เหลือพื้นที่หน้าชายหาดเลย ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมสันทนาการหน้าชายหาดแห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เงินที่ลงทุนไป 1 บาท จะสร้างเม็ดเงินกลับเข้ามาสู่ระบบถึง 3.23 บาท