-จิตอาสาตำรวจประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ตำรวจภูธรภาค 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มอบสิ่งและเลี้ยงอาหารโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค 2 จิตอาสาพระราชทาน 904 คณะกรรมการ กต.ต.ร.สภ.เมืองพัทยา ประชาชนจิตอาสา ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มอบสิ่งและเลี้ยงอาหาร ให้แก่นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ทั้งนี้เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และเป็นการแสดงออกถึงการมีจิตอาสาที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมร่วมกัน โดย นายชิด หนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยาและคณะครู เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

สำหรับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมามอบในครั้งนี้ อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ปลากระป๋อง เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว ชุดเครื่องอาบน้ำ ไข่ไก่ และชุดกีฬา

หลังจากมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วยคณะได้ขึ้นรถประกอบอาหารของตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อปรุงอาหารสดใหม่ให้กับนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา ได้รับประทานเป็นอาหารมื้อเที่ยง ซึ่งเมนูที่ปรุงได้แก่ ผัดกระเพราหมู-ไข่ดาว.