รวมพลังชาวยะลากว่า 1 พันคน ร่วมเดิน-วิ่ง โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติฯ รณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ยะลา (30 ตค.2565) ที่ บริเวนข้างอาคารพระเศวตฯสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา นายธีรุตน์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ./รักษาราชการแทน ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ชาวยะลารวมพลังเดิน วิ่ง รณรงค์ให้ “ยะลาไร้ Stroke” พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 06.00 น.เพื่อให้ประชาชนจังหวัดยะลาตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและเข้าถึงการรักษา เพื่อลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

สำหรับกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต มีประชาชนสมัครเข้าร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน วิ่งระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จากจุด Start/ Finish ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ถึง สวนขวัญเมืองยะลา (วิ่งไป-กลับ) โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมคนพิการจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าว จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายธีรุตน์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ./รักษาราชการแทน ผวจ.ยะลา กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจังหวัดที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ดีที่สุด และจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพมากที่สุด จึงเกิดเป็นขวัญกำลังใจ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย