วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+กีฬา

สมาคมกีฬาสิ่งกีดขวางแห่งประเทศฟิลิปปินส์สนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกีดขวางแก่สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการรับมอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกีดขวาง (Obstacle Box) สหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกและสหพันธ์กีฬาสิ่งกีดขวางประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย President Alberto C Agra ภายใต้สหพันธ์สิ่งกีดขวางนานาชาติ โดยมีกรรมการบริหารสมาคม และผู้แทนจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือร่วมพิธี

ภายหลังการส่งมอบ มีการสาธิตเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ Navy SEAL SportCom plex หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายหลังการส่งมอบได้มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ โดยนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ และทดลองใช้โดยนักกีฬาไทย เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ฝึกซ้อม ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิ่งกีดขวาง (Obstacle Sport) ที่ FISO ให้การรับรอง ทั้งนี้สมาคมกีฬาสิ่งกีดขวางแห่งประเทศฟิลิปปีนส์ จะจัดการอบรมหลักสูตร FISO Coachcourse และหลักสูตร Technical Official Courseให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่มีความสนใจระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2566ในการส่งมอบอีกด้วย

ในการฝึกซ้อมกีฬาสิ่งกีดขวาง (Obstacle Box) ประกอบด้วย 8 เครื่องกีดขวาง (8-Obstacles) และ 4 สถานี Exercise โดย 8 Obstacles ประกอบด้วย กำแพงสูง 6 ฟุต(Over 6ft wall) กำแพงลอดใต้(under wall) กำแพงผ่านช่องกลาง (Through wall) กำแพงขวาง(traverse wall)ราวลิง (monkey bar) ห่วง (rings) ห่วงหมุน (Twister Ring) และเชือกปีน(Rope Climb)ส่วน 4 สถานี Exercise ประกอบด้วย ดึงข้อ (pull ups) 5 ครั้ง ดันพื้น (inclined push-ups) 5 ครั้ง ติ๊บ Dips 5 ครั้ง และหงายดึงข้อ (Inverted row) 5 ครั้ง ในการปล่อยตัว นักกีฬาจะยืนที่จุดปล่อย เมื่อให้สัญญาณเวลาเริ่มเดิน นักกีฬาจะลอดกำแพงแล้วไปดึงข้อ 5 ครั้ง วิ่งอ้อมแล้วไปผ่านช่องกำแพง วิ่งอ้อมไปเล่นราวลิง (monkey bar) จากนั้นมาดันพื้น (inclined push-ups) 5 ครั้ง วิ่งอ้อมไปเล่นห่วง (Free rings) วิ่งอ้อมไปข้ามกำแพงสูง 6 ฟุต(Over 6ft wall) ไปเล่นห่วงหมุน (Twister Ring) อ้อมมาติ๊บบาร์ (Dips) 5 ครั้ง ไปเล่นกำแพงขวาง(traverse wall) แล้วไปหงายดึงข้อ (Inverted row) 5 ครั้ง และสถานีสุดท้ายปีนเชือกปีน (RopeClimb) ไปตีระฆัง หยุดเวลา