-ข่าวแดนใต้

ไม่กลัวแล้ง ชาวบ้านอุเป จ.ยะลา รวมตัวสร้างฝายใช้หน้าแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ยังคงมีความน่าเป็นห่วงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝนและน้ำที่กักเก็บไว้ในแหล่งต่างๆ มีน้อย ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมการรับมือเพื่อแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ โดยที่หมู่บ้านอุเป ม.9 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ชาวบ้านกว่า 20 คน ได้รวมตัวกันสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตรขนาดความกว้าง 5 เมตร ประตูกว้าง 1 เมตร โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 วันถึงจะแล้วเสร็จ

นายรอมือลี เจ๊ะโซ๊ะ ชาวบ้านบ้านอุเป ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เปิดเผยว่า พื้นที่แห่งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการปลูกทุเรียนคุณภาพส่งออก ซึ่งการผลิตทุเรียนคุณภาพจำเป็นต้องใช้น้ำเยอะ โดยปีที่ผ่านมาแถวนี้จะมีความแห้งแล้งมาก เมื่อก่อนการใช้น้ำของเกษตรกรที่นี่ จะต่างคนต่างใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งทำให้น้ำไม่เพียงพอ จึงได้ระดมความคิดเห็นกันว่าจะทำอย่างไรให้มีน้ำเพียงพอต่อสำหรับการเกษตร ทางชาวบ้านจึงได้ของบสนับสนุนจากสถาบันปิดทองหลังพระ ก็ได้มาช่วยในการทำฝาย แล้วทุกคนก็ร่วมมือช่วยกันทำ ซึ่งจะมีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากฝายตัวนี้จำนวน 18 ครัวเรือน และคาดการณ์ว่าปีนี้หากทำฝายกั้นน้ำขึ้นมาสำเร็จ จะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านมาก เพราะจะทำให้มีน้ำใช้อยู่ตลอด

ในขณะที่นางวีระ สมศิริ เกษตรกรอำเภอกรงปินัง กล่าวว่า ในอำเภอกรงปินังยังไม่เคยพบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงมาก่อน โดยเฉพาะตำบลกรงปินัง พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านตลอดทั้งปี รวมถึงตำบลสะเอะ และตำบลปุโรงบางส่วน ภาวะภัยแล้งเกิดขึ้นบางพื้นที่ซึ่งมีสถานภาพดินทรายโดยเกิดเพียงช่วงสั้นๆ ในเดือนเมษายนเท่านั้น

แต่จากการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งของรัฐบาลในปี 2563 คาดว่าจะรุนแรง จึงไม่สามารถวางใจได้ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรกรอำเภอกรงปินัง ได้มีการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้เตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะส่วนผลไม้ช่วงนี้เป็นระยะที่ผลไม้ออกดอก หากขาดขาดแคลนน้ำอาจจะทำให้เกิดความเสียหายรุนแรง หรือถึงตาย จึงแนะนำทำให้เตรียมติดตั้งระบบน้ำ หรือเลือกวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ระบบน้ำหยด ในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำแนะนำเกษตรกรใช้น้ำหยดแบบง่าย ๆ หรือให้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการคายน้ำช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา