-ชุมชน

เมืองพัทยาการันตี 60 ร้านค้างานเดินกินถิ่นนาเกลือ อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

ที่ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร อาหารสะอาดรสชาติอร่อย แก่ผู้จำหน่ายอาหารในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ จำนวน 60 คน

สำหรับการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบการในงานเดินกินถิ่นนาเกลือในครั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นในความสะอาดและถูกหลักอนามัย จึงได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาดรสชาติอร่อย โดยได้มีการคัดเลือกร้านค้าภายในงานจาก 200 ร้านค้า ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา ด้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 1.ต้องแต่งตัวถูกต้อง สมวใหมวกคลุมผม และสวมผ้ากันเปื้อนตลอดการจัดงาน 2.อาหารใต้องสด สะอาดและได้คุณภาพ และ3.ต้องจำหน่ายอาหารภายในงานเดินกินถิ่นนาเกลืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้ ถึง 60 ร้านค้า

การจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 11 จัดขึ้นทุกวันเสาร์- อาทิตย์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง และสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่มีความโดดเด่นนำมาสร้างมูลค่า สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเศรษฐกิจ โดยพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัย สนับสนุนและส่งเสริมอาหารทะเล อาหารท้องถิ่นที่หลากหลาย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเมืองพัทยากับชุมชนนาเกลือ.