วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

จากทะเลสู่ดอย ทหารเรือ ภาคที่ 1 นำกองทัพไอโอดีน ส่งต่อเด็กๆ พื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดาร

ที่ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมประมงชลบุรี กลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลบางเสร่ สมาคมประมงแสมสาร สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ และ ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดพิธีส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม นำ้ปลา กะปิ ปลากระป๋อง และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน ให้แก่ ผู้แทนกองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1 ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

นายธนกร ถาวรชินโชติ นายกสมาคมประมงแสมสาร เป็นตัวแทน องค์กรภาคประมง และวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการฯ ต่อ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี ก่อนร่วมกัน น้อมเกล้าฯถวาย ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม นำ้ปลา กะปิ ปลากระป๋อง และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนต่อหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายหลังผู้เเทนหน่วยงาน น้อมเกล้าฯถวาย อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เรียบร้อยเเล้ว ประธานในพิธี เข้ารับ พระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ก่อนส่งมอบ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้กับ พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการส่งมอบ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ให้แก่ เด็กนักเรียนและประชาชน พื้นที่ราบสูงในถิ่นทุรกันดารต่อไป และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯ ได้ส่งรถขบวนลำเลียงสิ่งของพระราชทาน ที่จัดจาก กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่1 ร่วมกัน