วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

นายกเมืองพัทยา มอบกระเช้าอวยพรวันเกิด ครบรอบ 58 ปี “นายธวัชชัย ศรีทอง” ผวจ.ชลบุรี

ที่จวนผู้ว่าฯ ชลบุรี เมื่อเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมนายมาโนช หนองใหญ่ นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายชูเกียรติ หนองใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 58 ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบกระเช้าอวยพรแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจน์นท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี, นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง, นายอเล็กซานเดอร์ ปัก กรรมการผู้จัดการ Pattaya Dinosaur Kingdom สวนไดโนเสาร์พัทยา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง พ่อค้า ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรวันเกิดกันอย่างเนืองแน่น

นายธวัชชัย ศรีทอง หรือ แจ้ เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นชาวเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สมรสกับนางสาวประภัสรา ศรีทอง มีบุตรด้วยกัน 3 คน

นายธวัชชัย เติบโตมาจากเด็กเกาะสู้ชีวิต ในวัยเด็กเรียนหนังสือบนเกาะสีชัง จนจบระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6) โรงเรียนเกาะสีซัง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โรงเรียนเกาะสีชัง จากนั้นต้องนั่งเรือจากเกาะสีชังมาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเข้ากรุงเทพฯ มาเรียนต่อจนได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสยามธุรกิจบัณฑิต โดยเรียนควบคู่จนจบ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหงและศึกษาต่อจนได้รับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)