-ข่าวแดนใต้

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน อ.ระแงะ

นราธิวาส (6 ธันวาคม 2562) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1,200 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส,นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ, นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, พันเอก ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ในการนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ ได้ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 13 อำเภอ 7 ตำบล 383 หมู่บ้าน 66 ชุมชน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,948 ครัวเรือน 56,895 คน สำหรับในพื้นที่อำเภอระแงะ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 ตำบล 54 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,590 ครัวเรือน 24,082 คน โรงเรียนได้รับผลกระทบ 4 แห่ง โดยทางจังหวัดนราธิวาส,อำเภอในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (อุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม) ปี 2562 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดได้ดำเนินการ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และเครือข่ายมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งระดมเครื่องจักรในการกู้ภัย และเรือท้องแบน เรือไฟเบอร์ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ต่อมาเวลา 10.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับและกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นองคมนตรีกล่าววัตถุประสงค์และอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,200 ชุดเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงรับสั่งมิให้ประมาท และให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญเหตุ ที่อาจจะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ โดยหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาจะต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นกำลังใจ และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้

นอกจากนี้ยังทรงให้ส่วนราชการติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจของประชาชนทุกคนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทรงพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอให้รีบดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชทานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันคิดดี ทำความดี เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยประชาชนผู้ได้รีบผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ต่างรู้สึกซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้มอบอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน พร้อมกล่าวทักทายและพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทาน ก่อนเดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส