วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

อบต.แสมสารจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รักษาความสะอาดในชุมชน

ที่วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย อดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษาความสะอาดในชุมชน ประจำปี2566 โดยมี กองพันรถถังสะเทินน้ำสะเทินบก AAV กลุ่มอสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านหาดท่าน้ำ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และพี่น้องชาวตำบลแสมสาร เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับพื้นที่ตำบลช่องแสมสาร ซึ่งกำลังพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวและสิ่งสำคัญคือความสะอาดในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างการนำขยะมารีไซเคิล และทุกคนที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฉุกคิดและเกิดจิตสำนึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันกำจัด และลดปริมาณขยะให้น้อยลง