วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ จัดเทศน์มหาชาติฯ เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ

ที่หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (19 ก.ค.2566) มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษพระมหาไถ่และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จัดโครงการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร ถวายพระสงฆ์ โดยมี ดร.ฉวีวรรณ คำพา ประธานกรรมการฉวีวรรณ กรุ๊ป เป็นประธานจัดงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายบรรจง บัณฑูรย์ประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล อดีตประธานสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพ – ศูนย์พัทยา นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ผู้บริหารโครงการไฮแลนด์พาร์ค พูล วิลล่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับพิธีการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงๆ เช้าเป็นพิธีทางสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายภัตตาหารเพล ส่วนในช่วงบ่าย นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียรบูชาพระรัตนตรัย พร้อมอ่านหมายรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร พร้อมร่วมสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

โครงการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษพระมหาไถ่และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถศึกษาดูงาน ทั้งยังเป็นแหล่งทำรายได้ที่ยั่งยืนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษพระมหาไถ่และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ อีกทั้งเพื่อเป็นทุนการศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนกว่า 150 คน ให้ทุกคนกินอิ่ม นอนอุ่น มีงานทำ ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน