วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ผู้ว่าฯ ชลบุรี พร้อมคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ที่ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (21 มิถุนายน 2566) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางกฤษณา จันทร์ตรี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ในนามคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2566 จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานฯ

 

สำหรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2566 จังหวัดชลบุรี มาตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่การประกวดจังหวัด และจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ต่อไป.