วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

ผวจ.ยะลาเป็นประธานพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมืองยะลา เริ่มงานสมโภชหลักเมือง-กาชาดยะลา ประจำปี 2566

ที่ศาลหลักเมืองยะลา เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 25 พ.ค.2566 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผวจ.ยะลา เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธและพิธีบวงสรวงสังเวยตามพิธีพราหมณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมือง ประจำปี 2566 โดยมีรอง ผวจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเหล่ากาชาด แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธี และพระเทพวชิรนายก(พระราชปัญญามุนี) เจ้าคณะจังหวัดยะลา / เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อำเภอเมืองยะลา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้มีเกียรติได้ประกอบพิธีพราหมณ์บนศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ พร้อม อัญเชิญหลักเมืองจำลอง และนำขึ้นประดิษฐานบนราชรถและชักลากราชรถ นำขบวนแห่หลักเมืองจำลอง ไปตามเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลาและสิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองอีกครั้ง

สำหรับศาลหลักเมืองยะลา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดยะลาทุกคน และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2505 ชาวจังหวัดยะลาได้พร้อมใจกัน จัดงานสมโภชหลักเมืองยะลาขึ้นเป็นครั้งแรก และได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 61 ปี และได้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 รวม 11 วัน 11 คืน เพื่อเฉลิมฉลองและสมโภชหลักเมือง อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนชาวจังหวัดยะลา และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดยะลา เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในการทำนุบำรุงบูรณะศาลหลักเมือง และใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์ของจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม ที่ควรอนุรักษ์คู่กับจังหวัดยะลา.