-การเมืองเลือกตั้ง66

ผลการเลือกตั้งส.ส.ชลบุรี “ก้าวไกล” ล้มยักษ์ กวาดที่นั่ง 7 ใน 10 เขต

ภายหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2566 ในเวลา17.00 น.ประธาน กปน. สรุปการลงทะเบียนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิกว่า 80% ไม่มีรายงานว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด ส่วนการนับคะแนนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางประชาชนมาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งผลการเลือกตั้งส.ส.เขต มีการพลิกความคาดหมายในหลายพื้นที่ เป็นการล้มผู้สมัครบ้านใหญ่ หรือส.ส.เขตเดิม ส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อ ปรากฏว่า พรรคก้าวไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค คว้าคะแนนสูงสุดครบทั้ง10 เขต

รายชื่อผู้สมัคร สงส.เขต ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด (อย่างไม่เป็นทางการ)