ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 2เขต 2หน่วยฯ “เบียร์ ปรเมศวร์” ชนะขาดลอย ส่งผลคะแนนรวมลอยลำได้ 14,482 คะแนน

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงนายกเมืองพัทยาใหม่ ใน2เขต 2 หน่วยเลือกตั้ง บรรยากาศการนับคะแนนก็เป็นไปอย่างมีสีสัน บรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนกลุ่มการเมืองทยอยเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์กันพร้อมหน้า

ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายจิรศักดิ์ จิตสม ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยทั่วไป เหตุการณ์เป็นไปตามปกติ ไม่เกิดปัญหาและวุ่นวายใดๆ

ผลการนับคะแนน สำหรับหน่วยเลือกตั้งนี้ปรากฏว่า ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้ 65 คะแนนเสียง หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้ 0 คะแนนเสียง หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้ 6 คะแนนเสียง หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้ 8 คะแนนเสียง ไม่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวน 2 ใบ บัตรเสีย 1 ใบ รวมจำนวนบัตรทั้งหมด 82 ใบ

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) มีผู้มาใช้สิทธิ 122 คน ผลปรากฏว่า ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้ 68 คะแนนเสียง หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้ 0 คะแนนเสียง หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้ 9 คะแนนเสียง หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้ 39 คะแนนเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 ใบ

ต่อมาช่วงค่ำวันเดียวกัน ที่บริเวณลานปู่ตาก หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.วิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาเมืองพัทยา น.ส.สุพินดา ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ได้ควบคุมการติดประกาศสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งกรณีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,018 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจำนวน 38,524 คน จำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 81,640 บัตร

มีจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง 38,542 บัตร จำนวนบัตรดี 36,770 บัตร จำนวนบัตรเสีย 1,004 บัตร จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 750 บัตร จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 43,116 บัตร

จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้
อันดับ 1 ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้ 14,482 คะแนนเสียง
อันดับ 2 หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้ 12,524 คะแนนเสียง
อันดับ 3 หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ได้ 8,774 คะแนนเสียง
อันดับ 4 หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
ได้ 990 คะแนนเสียง ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.2565